Monday, April 20, 2015

Chuta Kimura


Chuta Kimura via Galeria Camera Obscura

Chuta Kimura via Galerie Nicolas Deman

Chuta Kimura

Chuta Kimura

Chuta Kimura

Chuta Kimura

Chuta Kimura

Chuta Kimura

Chuta Kimura

Chuta Kimura

Chuta Kinura

Chuta Kimura

Chuta Kinura

Chuta Kimura

Chuta Kimura

Works by France-based Japanese-born artist, Chuta Kimura (1917 - 1987)

No comments:

Post a Comment