Thursday, February 11, 2016

Ann Quinn

Ann Quinn, Colossal Window via Jonathan Swift Gallery

Ann Quinn

Ann Quinn

Ann Quinn, Night Too Bright

Ann Quinn

Ann Quinn, Valley of the Gathering

Ann Quinn, Almond Trees
Works by contemporary Irish artist Ann Quinn--born in Donegal in 1978--

No comments:

Post a Comment