Tuesday, September 13, 2016

The Great Marino Marini

Italian artist, Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini, Female Nude, via A Long Time Alone

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini

Marino Marini
Works by Italian painter / sculptor, Marino Marini ( 1901 - 1980)-

No comments:

Post a Comment