Wednesday, January 18, 2017

Jurgen Partenheimer

Jurgen Partenheimer
Jurgen Partenheimer--Artsy

 
 
Jurgen Partenheimer

Jurgen Partenheimer, Carmen, 2001Jurgen Partenheimer, 2007

Jurgen Partenheimer, Folded Spirits

Jurgen Partenheimer

Jurgen Partenheimer

Jurgen Partenheimer, 2000

Jurgen Partenheimer, Mind V, 1993

Jurgen Partenheimer

Jurgen PartenheimerJurgen Partenheimer

Jurgen Partenheimer
 Works by contemporary German artist Jurgen Partenheimer, born in Munich in 1947


No comments:

Post a Comment