Saturday, March 28, 2015

Elke Trittel

Elke Trittel, Kafka on the Beach,  via pinterest
Elke Trittel via facebook

Elke Trittel

Elke Trittel, Game Over

Elke Trittel

Elke Trittel

Elke Trittel

Elke Trittel

Elke Trittel

Elke Ttittel

Elke Trittel

Elke Trittel

Elke Trittel

Works by German mixed media artist Elke Trittel--

No comments:

Post a Comment