Friday, October 16, 2015

Helene Schjerfbeck


Helene Schjerfbeck, Self-portrait, detail
Helene Schjerfbeck 1915

Helene Schjerfbeck 1904

Helene Schjerfbeck, Portrait of a Young Lady

Helene Schjerfbeck, Neck of a Young Girl


Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck


Helene Schjerfbeck, Girl Reading, 1900Helene Schjerfbeck, The Family Heirloom, 1915

Helene Schjerfbeck, The Gypsy Woman, 1919

Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck, Maria, 1906

Helene Schjerfbeck, Tree of Life Girl

Helene Schjerfbeck, Self-Portrait, 1912

Helene Schjerfbeck, The Stubborn Girl, 1938


Helene Schjerfbeck, Girl Reading, 1904

Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck
Works by Finnish artist, Helene Schjerfbeck ( 1862 - 1946)--

No comments:

Post a Comment