Thursday, February 1, 2018

Gustav Klimt

Gustav Klimt, A Field of Poppies, 1907


Gustav Klimt

Gustav Klimt

Gustav Klimt

Gustav Klimt, Ondine

Gustav Klimt, Farm Garden with Sunflowers

Gustav Klimt, Portrait of Adele Bloch-Bauer, 1912

Gustav Klimt, Sunflower, 1906

Gustav Klimt and Emilie Floge

Gustav Klimt, Bush of Roses

Gustav Klimt, Apple Tree I

Gustav Klimt, Avenue in the Park of Schloss Kammer, 1912Gustav Klimt, Poppy Field, 1907

Gustav Klimt, 1909

Gustav Klimt, The Dancer, 1916-18

Gustav Klimt, The Golden Forest

Gustav Klimt, The Virgin, 1913
A few incredible works by Austrian Symbolist painter Gustav Klimt (1862 - 1918)

No comments:

Post a Comment